Bình ắc quy US 12v E XC2

Bình ắc quy US 12v E XC2

  • Trojan
Vui lòng liên hệ
Còn hàng

Bình ắc quy US 12v E XC2

US 12VE XC2

Product Name:
US 12VE XC2


Voltage:
12-Volt Deep Cycle – Sweeper/Scrubber, Multi-purpose


Data:
20 Hour Rate: 145
Minutes of Discharge @ 75 Amps: 62
Minutes of Discharge @ 25 Amps: 270

Length: Without Handles– 13 1/8” (333mm)
Length: With Handles– 14″ (355mm)
Width: 7 1/16” (179mm)
Height: 11 3/8” (289mm)

 

Nội dung đang được update