Bình ắc quy US 8V HATB XC2

Bình ắc quy US 8V HATB XC2

  • Trojan
Vui lòng liên hệ
Còn hàng

Bình ắc quy US 8V HATB XC2

US 8VHATB XC2

Product Name:
US 8VHATB XC2


Voltage:
8-Volt Deep Cycle – Golf, Multi-purpose


Data:
20 Hour Rate: 205
Minutes of Discharge @ 56 Amps: 164
Minutes of Discharge @ 25 Amps: 435

Length: 10 1/4” (260mm)
Width: 7 1/8” (181mm)
Height: 11 7/8” (302mm)

 

Nội dung đang được update