Bình ắc quy Lifttop, ắc quy lifttop, ắc quy hitachi nhật bản

HOT
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/700Ah

Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/700Ah

Vui lòng liên hệ
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/700Ah Model: VTDX700H Kích thước khay bình sử dụng cho xe nâng forklift 2.5 tấn, 3 tấn…. Công suất: 700Ah Điện áp: 48V (2V/hộc) Kích thước 1 hộc bình (L x W x h x H): 206 x 158 x 410 x 442 mm Khối lượng 1 hộc bình: 38.1 kg Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Thái Lan/ Nhật Bản Thời hạn bảo hành: 12 tháng
Mua hàng
HOT
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/600Ah

Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/600Ah

Vui lòng liên hệ
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/600Ah Model: VTDX600MH Kích thước khay bình sử dụng cho xe nâng forklift 2 tấn, 2.5 tấn, …. Công suất: 600Ah Điện áp: 48V (2V/hộc) Kích thước 1 hộc bình (L x W x h x H): 177 x 158 x 410 x 442 mm Khối lượng 1 hộc bình: 32.2 kg Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Thái Lan/ Nhật Bản Thời hạn bảo hành: 12 tháng
Mua hàng
HOT
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/565Ah VTI565

Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/565Ah

Vui lòng liên hệ
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/565Ah Model: VTI565 Kích thước khay bình sử dụng cho xe nâng điện ngồi lái 1.5 tấn, 2 tấn,… Công suất: 565Ah Điện áp: 48V (2V/hộc) Kích thước 1 hộc bình (L x W x h x H): 128 x 158 x 520 x 552 mm Khối lượng 1 hộc bình: 30.1 kg Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Thái Lan/ Nhật Bản Thời hạn bảo hành: 12 tháng
Mua hàng
HOT
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/565Ah

Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/565Ah

Vui lòng liên hệ
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/565Ah Model: VTDX565MH Kích thước khay bình sử dụng cho xe nâng ngồi lái 2 tấn, 2.5 tấn,… Công suất: 565Ah Điện áp: 48V (2V/hộc) Kích thước 1 hộc bình (L x W x h x H): 177 x 158 x 410 x 442 mm Khối lượng 1 hộc bình: 30.5 kg Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Thái Lan/ Nhật Bản Thời hạn bảo hành: 12 tháng
Mua hàng
HOT
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 72v/545Ah

Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 72v/545Ah

Vui lòng liên hệ
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 72v/545Ah Model: VTDX545MH Kích thước khay bình sử dụng cho xe nâng ngồi lái 3 tấn, 3.5 tấn,… Công suất: 545Ah Điện áp: 72V (2V/hộc) Kích thước 1 hộc bình (L x W x h x H): 161 x 158 x 410 x 442 mm Khối lượng 1 hộc bình: 29.2 kg Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Thái Lan/ Nhật Bản Thời hạn bảo hành: 12 tháng
Mua hàng
HOT
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/545Ah

Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/545Ah

Vui lòng liên hệ
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/545Ah Model: VTDX545MH Kích thước khay bình sử dụng cho xe nâng ngồi lái 2 tấn, 2.5 tấn,… Công suất: 545Ah Điện áp: 48V (2V/hộc) Kích thước 1 hộc bình (L x W x h x H): 161 x 158 x 410 x 442 mm Khối lượng 1 hộc bình: 29.2 kg Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Thái Lan/ Nhật Bản Thời hạn bảo hành: 12 tháng
Mua hàng
HOT
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/470Ah

Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/470Ah

Vui lòng liên hệ
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/470Ah Model: VTI470 Kích thước khay bình sử dụng cho xe nâng điện ngồi lái 1.5 tấn,… Công suất: 470Ah Điện áp: 48V (2V/hộc) Kích thước 1 hộc bình (L x W x h x H): 109 x 158 x 520 x 552 mm Khối lượng 1 hộc bình: 25.8 kg Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Thái Lan/ Nhật Bản Thời hạn bảo hành: 12 tháng
Mua hàng
HOT
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/468Ah

Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/468Ah

Vui lòng liên hệ
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/468Ah Model: VTIL6 Kích thước khay bình sử dụng cho xe nâng forklift 1.5 tấn, 1.8 tấn, 2 tấn,.. Công suất: 468Ah Điện áp: 48V (2V/hộc) Kích thước 1 hộc bình (L x W x h x H): 128 x 158 x 520 x 552 mm Khối lượng 1 hộc bình: 27 kg Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Thái Lan/ Nhật Bản Thời hạn bảo hành: 12 tháng
Mua hàng
HOT
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/450Ah

Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/450Ah

Vui lòng liên hệ
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/450Ah Model: VTDX450M Kích thước khay bình sử dụng cho xe nâng forklift 2 tấn,…. Công suất: 450Ah Điện áp: 48V (2V/hộc) Kích thước 1 hộc bình (L x W x h x H): 161 x 158 x 395 x 427 mm Khối lượng 1 hộc bình: 26.9 kg Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Thái Lan/ Nhật Bản Thời hạn bảo hành: 12 tháng
Mua hàng
HOT
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/445Ah

Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/445Ah

Vui lòng liên hệ
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/445Ah Model: VTIL445L Kích thước khay bình sử dụng cho xe nâng ngồi lái 1.5 tấn, 1.8 tấn,… Công suất: 445Ah Điện áp: 48V (2V/hộc) Kích thước 1 hộc bình (L x W x h x H): 109 x 158 x 490 x 522 mm Khối lượng 1 hộc bình: 24.3 kg Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Thái Lan/ Nhật Bản Thời hạn bảo hành: 12 tháng
Mua hàng
HOT
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/402Ah

Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/402Ah

Vui lòng liên hệ
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/402Ah Model: VTFL6 Kích thước khay bình sử dụng cho xe nâng điện ngồi lái 1.5 tấn, 1.8 tấn,… Công suất: 402Ah Điện áp: 48V (2V/hộc) Kích thước 1 hộc bình (L x W x h x H): 128 x 158 x 490 x 522 mm Khối lượng 1 hộc bình: 25 kg Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Thái Lan/ Nhật Bản Thời hạn bảo hành: 12 tháng
Mua hàng
HOT
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/330Ah

Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/330Ah

Vui lòng liên hệ
Bình điện ắc quy Lifttop (Hitachi Kobe) 48v/330Ah Model: VTDX330 Kích thước khay bình sử dụng cho xe nâng ngồi lái 1, 1.5 tấn,… Công suất: 330Ah Điện áp: 48V (2V/hộc) Kích thước 1 hộc bình (L x W x h x H): 128 x 158 x 395 x 427 mm Khối lượng 1 hộc bình: 20.9 kg Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Thái Lan/ Nhật Bản Thời hạn bảo hành: 12 tháng
Mua hàng