Bình ắc quy US 8VGCHC XC2

Bình ắc quy US 8VGCHC XC2

  • Trojan
Vui lòng liên hệ
Còn hàng

Bình ắc quy US 8VGCHC XC2

US 8VGCHC XC2

Product Name:
US 8VGCHC XC2


Voltage:
8-Volt Deep Cycle – Golf, Multi-purpose


Data:
20 Hour Rate: 183
Minutes of Discharge @ 56 Amps: 136
Minutes of Discharge @ 25 Amps: 365

Length: 10 1/4” (260mm)
Width: 7 1/8” (181mm)
Height: 11 1/4” (286mm)

 

Nội dung đang được update