Bình điện, ắc quy Trojan 6V J305E-AC

Bình điện, ắc quy Trojan 6V J305E-AC

  • Trojan
Vui lòng liên hệ
Còn hàng

Bình điện, ắc quy Trojan 6V J305E-AC

J305E-AC Deep-Cycle Flooded
Capacity Minutes Capacity Amp-Hours Energy (kWh) Dimensions inches (mm) Weight lbs. (kg)
 

 

@25 Amps
645
@75 Amps
160

 

5-Hr Rate

250
10-Hr Rate
280
20-Hr Rate
305
100-Hr Rate
339

 

2.03

Length
12.35 (314)
Width
6.85 (174)
Height
14.41 (366)
83 (38)
J305E-AC / Bayonet

Nội dung đang được update