Bình ắc quy US 6v US 2200 XC2

Bình ắc quy US 6v US 2200 XC2

  • Trojan
Vui lòng liên hệ
Còn hàng

Bình ắc quy US 6v US 2200 XC2

US 2200 XC2

US 2200 XC2

Product Name:
US 2200 XC2


Voltage:
6-Volt Deep Cycle – Golf, Multi-purpose


Data:
20 Hour Rate: 232
Minutes of Discharge @ 75 Amps: 122
Minutes of Discharge @ 25 Amps: 474

Length: 10 1/4” (260mm)
Width: 7 1/8” (181mm)
Height: 11 1/4” (286mm)

 

Nội dung đang được update