Bình ắc quy US 12v 31DC XC2

Bình ắc quy US 12v 31DC XC2

  • Trojan
Vui lòng liên hệ
Còn hàng

Bình ắc quy US 12v 31DC XC2

US 31DC XC2

Product Name:
US 31DC XC2


Voltage:
12-Volt Deep Cycle – Multi-purpose


Data:
20 Hour Rate: 130
Minutes of Discharge @ 75 Amps: 59
Minutes of Discharge @ 25 Amps: 225
CCA @ 0 Degrees (F) -18 Degrees (C): 620

Length: 13” (330mm)
Width: 6 3/4” (171mm)
Height: 9 5/8” (243mm)

 

Nội dung đang được update