Bình ắc quy US 12v 24DC XC2

Bình ắc quy US 12v 24DC XC2

  • Trojan
Vui lòng liên hệ
Còn hàng

Bình ắc quy US 12v 24DC XC2

US 24DC XC2

Product Name:
US 24DC XC2


Voltage:
12-Volt Deep Cycle – Multi-purpose


Data:
20 Hour Rate: 85
Minutes of Discharge @ 75 Amps: 38
Minutes of Discharge @ 25 Amps: 145
CCA @ 0 Degrees (F) -18 Degrees (C): 400

Length: 10 7/8” (276mm)
Width: 6 3/4” (171mm)
Height: 9 3/8” (238mm)

 

Nội dung đang được update